log in

Zgodovina 2008

tekmovanje

  • plakat

PROŠNJA ZA SPONZORSTVO ALI DONATORSTVO

Zato se ob tej priliki obračamo na vas, da nam pomagate poiskati sponzorje, saj bomo le tako lahko izpolnili zastavljen program. Potencialnim sponzorjem in donatorjem, kateri bi nam hoteli priskočiti pomoč, nudimo predstavitev v zgibanki, katero bomo delili na odprtem prvenstvu v naši dvorani. S transparenti v sami dvorani pa se bodo lahko predstavili tudi širši Sloveniji, saj bosta na naši tekmi posneta dva prispevka, ki bosta objavljena na Pop TV in na lokalnih TV kanalih.

ZAHVALA

Ob tej priliki bi se v svojem imenu in v imenu vseh plesalcev zahvalila vsem tistim, predvsem županu Boštjanu Riglerju ter nekdanjemu županu Jožetu Jurkoviču, ki so imeli vpliv, moč in razumevanje, saj smo z novo dvorano pridobili tudi prelep plesni prostor z ogledali in plesnim drogom. Obljubljamo, da bomo novo pridobitev kar najbolje izkoristili, pridno trenirali, da boste na nas še kako ponosni. Resnično, iskrena hvala.

Log in or create an account